Fjaler kommune Bistand og omsorg

Helgestillingar - helse

Fjaler kommune har ledige helgestillingar på Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i arbeid med menneske med utviklingshemming. 

Stillingane er frå om lag 10-20 % og høver godt for alle som har interesse av å jobbe med menneske. 

Tilsetjing i stillingane vil skje fortløpande ved behov.
 

Arbeidsoppgåver

 • Varierande oppgåver alt etter kva arbeidslag du jobbar i, men felles for alle arbeidslag er fokus på god pleie/omsorg.

Kvalifikasjonar

 • Alle søkjarar må ha fylt 16 år.
 • Det er ein føremon dersom du har fullført eller er under utdanning innan helse- og sosialfaglege yrke som t.d. sjukepleiar/vernepleiar/sosionom/helsefagarbeidar etc.
 • Søkjarar til arbeid i heimetenestene må ha førarkort klasse B.
 • Alle må levere politiattest og få godkjend MRSA- og tuberkulinerklæring før tiltreding.

Personlege eigenskapar

 • Interesse for å arbeide med menneske
 • Vere fleksibel
 • Evne til samarbeid

Vi tilbyr

 • Løn etter tariff og lokale lønsføresegner, der høgskulestudentar (innan helse- og sosialfag) vert løna utifrå kor langt ein er komen i studiet.
 • Pensjonsopptening i KLP
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Del på:

Fylke:

 • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Deltid
Ved behov

Arbeidstid:

Helg

Arbeidsstad:

Fjaler

Adresse:

Dalstunet 20 6963 Dale i Sunnfjord